Boliglån er lån du tar opp for kjøp av bolig. Her tar banken som regel sikkerhet i boligen som gir banken mindre risiko. Med et slikt lån kan du låne opptil 5 ganger inntekt ved at du har 15% av boligens pris i egenkapital. Du man ha opptil 30 års nedbetalingstid, vanlig nedbetalingstid er mellom 20-30 år. Ved noen tilfeller kan du ha avdragsfritt lån i en periode, det vil si at i den perioden betaler du kun rente og gebyrer.

Pant i boligen

Dersom man ikke skulle klare å betale det avtalte terminbeløp helt til kontrakten går forbi 3 ubetalte perioder har kreditor rett til å kreve dekning fra boligen (panteobjektet). Det kan føre til at boligen blir tvangssolgt for å dekke utestående beløp.

Egenandel

Banker ved følge av boliglåneforskriften ikke lov til å låne ut mer en 85 prosent av boligens kjøpesum, det vil si at boligkjøper må ha minst 15 prosent egenandel. I tillegg sier forskriftene at man ikke kan låne mer enn 5 ganger inntekt som gjør at boligkjøper ofte må opp enda mer i egenandel.

I noen banker vil det og være mulig å stille med tilleggssikkerhet i andre ting som f.eks hytte. Dette kan og brukes som sikkerhet hvis lånet skulle overstige 85 prosent.

Ved sekundærbolig så kreves det 40% egenandel, denne regelen gjelder ikke for fritidsbolig.

Nedbetalings-lån

De fleste boliglån og lån er nedbetalings-lån hvor nedbetalingstiden er avtalt med långiver. Her kan man velge mellom serielån eller annuitetslån. Man betaler ned hver termin som er avtalt, som regel går terminene på måneder.

Ved serielån betaler man fast avdrag på lånet hver betalingstermin, renten legges så på avdraget. Renten vil da være høyest ved begynnelsen av låneperioden og derfor vil også betalingene være høyest i begynnelsen og gradvis synke utover låneperioden.

Ved annuitetslån så betaler man et fast terminbeløp. Det vil gjøre at man betaler lite avdrag og mest rente i begynnelsen av låneperioden. Utover låneperioden vil man betale mer avdrag og mindre renter i terminperiodene. Serielån lønner seg hvis man skal regne på samlet renter i løpet av låneperioden men dette vil gjøre summen per termin dyrere i begynnelsen.

Ramme-lån

Et ramme-lån er en lån man hvor man får en låneramme basert på verdien til den pantsatte boligen. Maksimal låneramme er 60% av verdien til boligen. Lånetaker betaler rente på den delen av lånerammen som er benyttet og lånetaker kan benytte seg av lånerammen til enhver tid.

Rente

Ved boliglån kan man som regel velge mellom fastrente eller flytende rente.

Fastrente går ut på å binde renten over en periode man avtaler med banken. Renten på en slik avtale er ofte høyere enn den generelle renten er den dagen den tegnes. Fordelen er at man vil betale fast rentebeløp for perioden og man er sikret mot renteoppgang.

Ved flytende rente følger man man styrings-renten til Norges Bank (Sentralbanken). Øker Norges bank styrings-renten følger som regel bankene etter. Her er det smart å følge med på hva din bank gjør, ofte justerer banken renten mer enn nødvendig og kan forhandle bedre rente.

Regulering

Boliglåneforskriftene er regulert av finansdepartementet. Alle banker i Norge må følge disse forskriftene. Hensikten er å bidra til finansiell stabilitet og beskytte forbrukeren mot å ta opp større lån en de kan betjene. Forskriftene gjelder alle lån med pant i bolig eller fritidsbolig.