Lyst til å spare penger?

Har du lyst til å sette av penger i fond eller på sparekonto? Hva som er relevant for deg har å gjøre med hvor enkelt du trenger tilgang til pengene du sparer. Om du i lenger eller kortere perioder kan avse disse pengene har mye å si på hvordan du bør spare. Det avhenger også hvor stor risiko du vil ta og hvilken avkastning du forventer. Ved større risiko jo større kan avkastningen være men tapet kan også være like stort, så ved høy risiko så bør man tenke langsiktig og du bør kunne avse disse pengene.

Bankinnskudd

Når man setter inn penger i bank med norsk bankkonsesjon så trenger man ikke å være redd for pengene du setter inn. Setter du pengene inn i en norsk bank så vil du uansett være sikret å få tilbake opptil 2 millioner kroner, dette inkluderer også opptjente renter. Det er et bredt tilbud innen banksparing i Norge, det kan variere stort mellom banker. Det lønner seg derfor å sammenligne de ulike tilbudene til bankene for å få best vilkår til ditt innskudd. Renten på en slik konto kan endres relativt ofte og styres av styrings-renten til Norges Bank.

Høyrentekonto

Høyrentekonto er en konto som vi ofte kalles sparekonto. Denne kontoen brukes som regel til oppsparing til langsiktige formål som f.eks ferie, båt, bil og hus. En høyrentekonto gir bedre rente fra banken men det er ofte restriksjoner på hvor ofte du kan ta ut penger av denne kontoen uten å få påløpte gebyrer.

Det er store forskjeller på innskuddsrenten til de ulike bankene i markedet, og renten kan variere fra hvor mye du setter inn. Bankene har som regel trapper, jo mer du setter inn jo høyere rente får du helt til du kommer til 2 millioner.

Det er smart å sette av litt penger til en høy-rente konto hvis du har unødvendig mye penger på brukskonti. En fast spareavtale kan også være et smart alternativ, dette kan man som regel lage i nettbanken eller så kan man be en rådgiver i banken til å sette dette opp for deg.

Bruk og lønnskonto

Som regel blir brukskonto brukt som lønnskonto. Her finnes det og ulike aktører i markedet som gir forskjellige tilbud ved renter til denne konto, denne renten er som oftest veldig en veldig lav innskuddsrente. En bruks-konto er en konto som man skal kunne bruke ofte og man har gjerne et bankkort koblet til denne kontoen.

BSU – Boligsparing for ungdom

Boligsparing for ungdom (BSU) er en veldig gunstig spareordning for unge med statlig støtte. Du kan spare inntil 25 000 kr årlig helt til du fyller 33 år hvor du får 20 prosent i skattestøtte. Fyller du da kontoen med 25 000 kroner vil du få 5000 kroner i støtte året etter, dette kan du gjøre hvert år helt til du kommer til aldersgrensen. Du vil i tillegg få en veldig gunstig innskuddsrente i tillegg til skattefordelen, BSU har som regel ganske mye høyere rente enn vanlig sparekonto. Som alle andre låne og spareprodukter så kan det være smart å sjekke renteinntektene til de ulike tilbyderne for å få best mulig betingelser.

Maksimalt sparebeløp er 300 000 kroner og pengene kan kun brukes til boligformål. Det vil si du kan bruke beløpet til til kjøp av ny bolig eller til nedbetaling av eksisterende bolig. Ved bruk av pengene du har spart i BSU kontoen så stenges kontoen og du kan ikke lenger få skattefordelene.

Bruker du pengene til noe annet enn bolig vil du måtte betale tilbake skattefordele du tidligere har fått.

Fastrenteinnskudd

Fastrenteinnskudd er det samme prinsippet som å sette fastrente på lån. Du kan sette en fastrente på sparepengene dine i en periode opptil 5 år, penge dine vil da være bundet helt til avtalen med banken din fratar.

Fordelen er at du er sikret renten du har avtalt med banken for hele perioden selv om styrings-renten vil bli svakere. Risikoen er at styrings-renten øker og du vil tape mer penger enn ved vanlig sparing.

En slik avtale gjør man ved et engangsbeløp, altså det vil si du ikke kan ha månedlig sparing til denne kontoen. Minste-innskuddet må som regel være ganske høyt for en slik avtale og avgjørende fra bank til bank. Minste-innskudd starter som regel på 100 000 kroner.