Studielån er et lån du får fra Lånekassen til å finansiere studier. Du kan få støtte til enkeltemner, årsstudium, bachelorgrad og mastergrad. Studiestedet må være godkjent av NOKUT. Etter bestått studier kan du få opptil halve lånet omgjort til stipend. Et slikt lån kan betales ned på opptil 30 år.

Størrelse

Omgjøring til Stipend

Rente

Gode vilkår

Misligholdt